Polazna | Proizvodi | Danca

Danca

image

Plitko dance

SRPS M.E0.020; DIN 28011
[dalje]
image

Duboko dance

SRPS. M.E0.021; DIN 28013...
[dalje]

Vrlo plitko dance

  Napomena: Maksimalna debljina se odnosi na čelike sa granicom razvlačenja Re<=240 N/mm2. Za ostale materijale konsultovati proizvođača. ...
[dalje]

Ravno dance

Napomena: Maksimalna debljina se odnosi na čelike sa granicom razvlačenja Re<=240 N/mm2. Za ostale materijale konsultovati proizvođača. ...
[dalje]

Polulopta dance

NAPOMENA: Za broj segmenata i prečnik kalote konsultovati proizvođača. ...
[dalje]

Konusno dance

NAPOMENA: Visina H moze biti maksimalno 2500mm deo se nastavlja zavarivanjem konusnog dela na prečnik d. ...
[dalje]

Kofer dance

  Razvijena mera pripremka A1xB1A1=A+140mmB1=B+140mmDebljina t=4mm za celike Re<=240 N/mm2Kofer danca se koriste za auto-cisterne za prevoz goriva.   ...
[dalje]

Elipsasto dance

  Razvijena mera pripremka A1xB1A1=A+140mmB1=B+140mmDebljina t=4mm za celike Re<=240 N/mm2Elipsasta (ovalna) danca se koriste za rezervoare za prevoz goriva ugrađene na vozila drumskog saobraćaja. ...
[dalje]

Kalota

Napomena: Maksimalna debljina se odnosi na čelike sa granicom razvlačenja Re<=240 N/mm2. Za ostale materijale konsultovati proizvođača. ...
[dalje]

Specijalno S dance

Napomena: Maksimalna debljina se odnosi na čelike sa granicom razvlačenja Re<=240 N/mm2. Za ostale materijale konsultovati proizvođača. ...
[dalje]
ukupno: 10 | prikazano: 1 - 10