Polazna | Proizvodi | Kompresorske stanice | Borsilikatni filter

Borsilikatni filter

image

Borosilikatni filter se koristi za prečiscavanje komprimovanog vazduha od prašine ili čestica vode i ulja. Borosilikatni filter omogućuje efikasno izdvajanje kondenzata ulja i vode pomoću specijalnog uloška (filtra) i snabdevanje pneumatskog alata i uređaja kvalitetnim vazduhom.

Tehničke karakteristike: Borosilikatni filter je cilindrična posuda vertikalne konstrukcije sa horizontalnim priključcima. Priključci za ulaz i izlaz vazduha su snabdeveni odgovarajućim prirubnicama (JUS M.B6.182 za p=16 bar i JUS M.B6.181 za p=10 bar). Borosilikatni filter je opremljen loptastom slavinom za ispust kondenzata i dva priključka za manometar. Filtere isporučujemo bez manometara. Manometar se postavlja po potrebi kada treba izmeriti pad pritiska. Ostala memo-sigurnosna oprema nalazi se na cevovodu i opremi u blizini filtera. Tehničke karakteristike borosilikatnih filtera date su u tabeli.

Borosilikatni filteri kao sudovi pod pritiskom podležu overi tehničke dokumentacije i kontroli inspekcije parnih kotlova, a svi su ispitani i od strane naše kontrole prema vazećim propisima. U cilju zaštite, sve unutrašnje površine zastićujemo epoksi premazom ili cinkovanjem.
Na zahtev kupca izrađujemo borosilikatne filtere kapaciteta do 100 m3/min.
TIP FB - borosilikatni filter za odvajanje kapljica
TIP BF - borosilikatni filter za odvajanje prašine

Primer za narudžbinu: TIP BF 25-16
BF - borosilikatni filter za odvajanje prašine
25 - kapacitet filtera u m3/min
16 - radni pritisak u bar
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu