Polazna | Proizvodi | Kompresorske stanice | Naknadni hladnjak sa vodenim hlađenjem

Naknadni hladnjak sa vodenim hlađenjem

Namena: Naknadni hladnjak služi za hlađenje vazduha koji izlazi iz kompresora (130-160°C) na temperaturu potrebnu za rad pneumatskih alata ili uređaja (30-40°C).

Tehničke karakteristike: Omotač hladnjaka je izrađen ad C.1212, a cevni snop je izrađen od bakarnih cevi. Razmena toplote između vazduha i vode vrši se preko odgovarajućeg cevnog registra. Smer kretanja primarnog fluida u odnosu na sekundarni fluid po čitavoj dužini izmenjivača je suprotno usmeren. Hladnjaci su izrađeni kao vertikalni sudovi po sistemu agregatiranja. Kombinacijom kolona dobijamo učinke od 32, 64 i 96 m3/min i odgovarajuće termičke kapacitete.
Naknadni hladnjaci kao posude pod pritiskom, potpadaju pod kontrolu inspektora parnih kotlova, a svaki hladnjak je ispitan i od strane naše kontrole.
Tehničke karakteristike kao osnovne dimenzije date su u tabeli.
Potrošnja rashladne vode se određuje iz dijagrama br. 1 za tip NH1, a za tipove NH2 i NH3 iz dijagrama br. 2.
Na zahtev kupca izrađujemo naknadne hladnjake kapaciteta različitih od naših standardnih.

Primer za narudžbinu: TIP NH2 - 10
NH2 - naknadni hladnjak kapaciteta 64 m3/min
10 - radni pritisak u bar

Dijagrami potrošnje rashladne vode:
 
 
 
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu