Polazna | Proizvodi | Kompresorske stanice | Razdelnik-sabirnik komprimovanog vazduha

Razdelnik-sabirnik komprimovanog vazduha

Namena: Razdelnik-sabirnik služi za spajanje više kompresora i potrošackih linija u jedan sistem. Pored primene u sklopu po-strojenja komprimovanog vazduha, razdelnici-sabirnici se mogu koristiti i kod svih drugih neagresivnih medija temperature do 100° celzijusa.

Tehničke karakteristike: Razdelnici-sabirnici su cilindrične posude izrađene od bešavnih čeličnih cevi (JUS C.B5.221) zavarivanjem, a ispitane od strane IPK (inspekcije parnih kotlova) i naše kontrole. Standardno ih isporučujemo sa jednim dovodnim i pet odnosno četiri odvodnih prikljucaka i odgovarajućom armaturom (manometar i odmuljni ventil a na zahtev kupca i ventil sigurnosti).
Radni pritisci za standardna izvođenja su 10-16 bar.
Osnovne dimenzije standardnih razdelnika (interni standard) date su u tabeli, a raspored priključaka na slici.
Na poseban zahtev kupca izrađujemo razdelnike-sabirnike drugih veličina i karakteristika (veličina, raspored i broj priključaka).

Primer za narudžbinu: 16 MR 3
MR - razdelnik (MS - sabirnik komprimovanog vazduha)
16 - radni pritisak, bar
3 - razdelnik iz tabele zapremine 93 I

Kod narudžbine MR-S različitih od standardnih pored osnovnih podataka (zapremina, precnik suda i priključaka i svih rastojanja priključaka) posebno navesti koju armaturu treba isporučiti uz MR-S.
 
 

1. Ulaz komprimovanog vazduha
2.-6. Odvod komprimovanog vazduha
7. Priključak za ventil sigurnosti
8. Manometar
9. Priključak za ispust kondenzata R1/2''
 
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu