Polazna | Proizvodi | Kompresorske stanice | Stabilni rezervoari za komprimovani vazduh

Stabilni rezervoari za komprimovani vazduh

Napomena: Rezervoar za komprimovani vazduh služi za obezbeđivanje potrebne količine komprimovanog vazduha u sklopu kompresorskog postrojenja, prema potrebama u razvodnoj mreži. Rezervoar služi i za dodatno hlađenje komprimovanog vazduha, a deluje i na smirivanje pulzacija.

Tehničke karakteristike: Rezervoar za komprimovani vazduh je cilindrična posuda izrađena od Ugljeničnog čeličnog lima, a proizvodi se u dve varijante: kao stojeći (vertikalni) i ležeći (horizontalni). Na rezervoaru su postavljeni priključci potrebni za rad, a na najnižem delu posude nalazi se priključak za ispuštanje kondenzata. Oba tipa rezervoara postavljena su na oslonce koji se pričvršcuju za podlogu anker vijcima.

Rezervoari su snabdeveni sledećom armaturom: ventilom sigurnosti, manometrom i zapornim ventilom za odvod kondenzata. Ispitani su prema važećim propisima za sudove pod pritiskom, a podležu i kontroli republičke Inspekcije za opremu pod pritiskom.
Karakteristike i osnovne dimenzije date su u tabelama.
Unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca, a kao proizvođač je preporučujemo za duži vek rezervoara.
Prilikom ugradnje stabilnih rezervoara za komprimovani vazduh, visinu temelja odrediti prema vrsti terena (h=500-700 mm).

Primer za narudžbinu: 10 RVS 6
RVS - rezervoar za komprimovani vazduh stojeći
6 - zapremina rezervoara u m3
10 - radni pritisak u bar
 Vertikalni
 
 Horizontalni
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu