Polazna | Proizvodi | Oprema za tretman vode | Ekspanziona posuda sa membranom

Ekspanziona posuda sa membranom

Namena: Ove ekspanzione posude predstavljaju sigurnosne uređaje i ugrađuju se u zatvorene sisteme toplovodnog grejanja u skladu sa postojećim propisima DIN 4751 ili SRPS. M. E7. 202. Postavljaju se pored kotla i povezuju se preko jednog voda za širenje. Namena im je da prihvate povećanu zapreminu vode u sistemu toplovodnog grejanja ili da održavaju pritisak u zatvorenim instalacijama.
Tehničke karakteristike: Ekspanzione posude su cilindričnog oblika. Omotač je izrađen od čelicnog lima, zavarivanjem. U omotaču se nalazi gumena membrana koja razdvaja deo za vodu od vazduha (voda se nalazi u gumenom mehu).

Prednosti ovih posuda su sledeće:
- nema korozije prouzrokovane kiseonikom iz vode (voda ne dodiruje zidove posuda)
- nema gubitaka vode usled isparavanja
- jednostavna montaža
- moguća zamena delova
- posuda se postavlja u kotlarnici pa je eliminisana mogućnost zamrzavanja
- izrađujemo posude do 1000 litara, a za nazivne pritiske PN 6, PN 10, PN 16 bar.

Osnovne karakteristike date su u tabeli:
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu