Polazna | Proizvodi | Oprema za tretman vode | Hidroforske posude za domaćinstvo

Hidroforske posude za domaćinstvo

Namena: Hidroforske posude zapremine 90, 130 i 180 litara su sastavni delovi hidroforskih uređaja, namenjenih za pojedinačno snabdevanje pitkom i potrošnom vodom manjih objekata, tamo gde ne postoji gradski vodovod. Kod već postojeće gradske mreže upotrebljavaju se kao uređaji za povišenje pritiska.

Tehničke karakteristike:
Hidroforska posuda je izrađena od čelicnog lima, automatskim zavarivanjem. Dimenzije i izrada su po standardu SRPS M.E2. 100. Hidroforsko postrojenje može crpiti vodu sa dubine 6-7 m, a sa dodatnom opremom (injektor) do 30 m. Montaža postrojenja i rukovanje su veoma jednostavni i objašnjeni su u uputstvu koje se prilaže uz svaku hidroforsku posudu.
Raspored priključaka dat je na crtežu, a osnovni podaci po tipovima dati su u tabeli. Hidroforske posude se antikoroziono zaštićuju toplim cinkovanjem. Ispitana je hladnim vodenim pritiskom na 6 bar-a.
 

 

TIP HP-90 HP-130 HP-180
max. radni pritisak (bar) 4 4 4
zapremina (lit) 90 130 180
oD (mm) 400 400 450
H (mm) 819 1164 1295
h (mm) 282 282 305
d1 R5/4" R5/4" R5/4"
d2 R5/4" R5/4" R5/4"

 

  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu