Polazna | Proizvodi | Oprema za tretman vode | Industrijski bojler

Industrijski bojler

Namena: Bojleri se koriste za pripremu tople tehnološke ili sanitarne vode max. zagrevanja do 90°C za radne pritiske 6, 10 i 16 bar. Industrijske bojlere izrađujemo u dve varijante i to kao vertikalne (stojeći bojleri) i horizontalne (ležeći bojleri), zapremine od 150 do 5000 litara, a po posebnom zahtevu i veće.
Tehničke karakteristike: Bojlere izrađujemo od čelicnog lima, zavarivanjem. Glavne dimenzije bojlera kao i veličine pripadajucih priključaka date su u tabelama br.1, 2 i 3, zavisno od tipa bojlera. Zagrevanje vode vrši se toplom vodom, vrelom vodom ili parom visokog ili niskog pritiska, preko cevnog registra. Cevni registar je smešten u unutrašnjost bojlera, izrađen je od čelicnih bešavnih ili bakarnih cevi i ispitan je na hladni vodeni pritisak prema važećim tehničkim propisima. Izrađujemo bojlere i sa kombinovanim grejačima (toplovodno-električni) kao i samo sa električnim grejačima (snagu grejača određuje naručilac).
Bojleri su zaštićeni sa unutrašnje i spoljne strane odgovarajućim antikorozionim premazom.

Na potreban zahtev kupca izrađujemo i bojlere koji odstupaju od standardnih izvođenja kao i bojlere sa električnim grejačima. U tom slučaju potrebno je pored zapremine bojlera dati skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka, radni pritisak u bojleru i grejaču, ulaznu i izlaznu temperaturu potrošne vode kao i snagu elektrogrejača.
Priključci:
1. Priključak za pražnjenje
2. Recirkulacija
3. Odvod tople vode
4. Dovod hladne vode
5. Priključak za grejni fluid
6. Priključak za grejni fluid
7. Rezerva
8. Termometar
9. Termostat
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu