Polazna | Proizvodi | Oprema za tretman vode | Omekšivač vode

Omekšivač vode

Namena: Omekšivači vode se koriste za omekšavanje fizički bistrih voda. Nalaze primenu u postrojenjima za pripremu tople i rashladne vode, u tekstilnoj, farmaceutskoj, hemijskoj industriji, industriji piva i svuda gde je potrebna meka voda za tehnološke potrebe. Voda se omekšava zamenom jona tvrdoće vode jonima natrijuma. Posle omekšavanja određene količine vode, vrši se regeneracija jonoizmenjivačke mase rastvorom kuhinjske soli, pa je vek trajanja ovog uređaja praktično neograničen.
Tehničke karakteristike: Omekšivač vode se sastoji od posude omekšivača kao i posuda za so. Posude su vertikalne, cilindrične posude od čeličnog lima kvaliteta C.0361, zavarivanjem. U donjem delu posude omekšivača ugrađena je perforirana ploča sa plastičnim diznama koje zadržavaju jonoizmenjivačku masu, a propuštaju vodu. Unutrašnje površine posuda su zaštićene od korozije 'epoksi premazom' atestiranim za prehrambenu industriju, a spoljne površine su obojene temeljnom i završnom bojom. Na zahtev kupca posude se mogu gumirati sa unutrašnje strane.

Temperatura ulazne vode treba da se kreće u granicama +5°C do +50°C, a najveći radni pritisak iznosi 6 bar. Glavne dimenzije omekšivača i priključne mere date su u tabeli. Uputstvo za rad dostavljamo svakom kupcu.

Omekšivač vode isporučujemo kompletan, sa odgovarajućom armaturom i jonoizmenjivačkom masom za prvo punjenje. Za uzimanje uzorka omekšane vode postavljena je ispusna slavina, a za merenje količine omekšane vode postavljen je vodomer na odvodnoj cevi.

Izbor tipa omeksivača: Izbor tipa omeksivača izvršiti iz datog dijagrama, a na osnovu potrebne količine omekšane vode izmedu dve regeneracije i ukupne tvrdoće sirove vode.


Preporuka za izbor tipa omekšivača vode
na bazi ukupne tvrdoće vode i količine omekšane vode
Primer izbora tipa omekšivača:
Za kapacitet od 10 m3 omeksane vode izmedu dve regeneracije i tvrdocu sirove vode od 20o Dh po datom dijagramu odgovara tip MOV-2 (kapaciteta Q + 1-2m3/h)

Primer za porudžbinu:
Omekšivač vode tip MOV-2 (po tabeli br.1) sa standardnom opremom.
Potrebni kapacitet vode je 1-2 m3/h, a tvrdoća vode je 20o dH.
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu