Polazna | Proizvodi | Oprema za tretman vode | Otvorena ekspanziona posuda

Otvorena ekspanziona posuda

Namena: Otvorena ekspanziona posuda ima zadatak da u sistemu toplovodnog grejanja prihvati (primi) vodu koja se širi usled porasta temperature, kao i da nadoknadi gubitak vode u instalaciji usled nezaptivenosti i odzračivanja. Koriste se u horizontalnom ili vertikalnom položaju.
Tehničke karakteristike: Otvorena ekspanziona posuda je cilindričnog oblika izrađena od C.0361 zavarivanjem. Mere i izrada su usaglašeni sa DIN 4806, a posude večih zapremina (V=1250 do 2600 I) prema internom MIP-standardu. Posuda je ispitana hidrauličnim pritiskom od 3 bar. Sa spoljne i unutrašnje strane zaštićena je antikorozionim premazom. Horizontalne posude isporučujemo sa konzolama, a vertikalne postavljene na nosačima.
Primer za porudžbinu:
Potrebna zapremina ekspanzionog suda određuje se iz obrasca:
Vn=0,06-0,08 Vuk gde je:
Vuk - sadržaj vode u kotlu, grejnim telima i cevnoj instalaciji
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu