Polazna | Proizvodi | Oprema za tretman vode | Protivstrujni izmenjivač toplote

Protivstrujni izmenjivač toplote

image

Namena: Protivstrujni izmenjivači toplote imaju široku primenu u toplotnoj i rashladnoj tehnici, za pripremu tople vode, za kondenzaciju pare i zagrevanje tečnosti i gasova.
Tehničke karakteristike:Protivstrujni izmenjivači toplote naše proizvodnje su klasični izmenjivači sa suprotnim tokom kretanja fluida. Primarni fluid može da bude topla voda ili zasićena para. Izrađujemo izmenjivače za radne pritiske do 16 bar.

Omotač protivstrujnog izmenjivača toplote urađen je od kotlovskog lima C.1204, zavarivanjem. Cevni registar izrađujemo od čelicnih bešavnih cevi C.1212 ili od bakarnih cevi savijenih u obliku slova U i uvaljanih u cevni zid. Priključci za dovod i odvod primarnog i sekundarnog fluida postavljeni su tako da obezbeđuju lagano vađenje cevnog registra.

Osnovne dimenzije protivstrujnih izmenjivača toplote u zavisnosti od ogrevne površine date su u tabeli br. 1. Veće izmenjivače toplote, kao i izmenjivače toplote za više pritiske i temperature konstruišemo na poseban zahtev kupca.

Za svaki protivstrujni izmenjivač dajemo uverenje o izvršenoj kontroli (proba hladnim vodenim pritiskom, radiografske kontrole), kao i ateste osnovnog i dodatnog materijala, atest zavarivača i garantni list. Za izmenjivače koji podležu IPK dajemo i uverenje IPK o izvršenom pregledu konstrukcije.

Pri porudžbini izmenjivača treba navesti:
- ogrevnu površinu protivstrujnog izmenjivača toplote (m2)
- vrstu primarnog fluida, njegov radni pritisak (pp) kao i ulazni (tulp) i izlaznu temperaturu (tizp)
- vrstu sekundarnog fluida, njegov radni pritisak (ps) kao i ulazni (tuls) i izlaznu temperaturu (tizs)
- toplotni kapacitet (kW)

1. Prikljucak za odvod sekundarnog fluida
2. Prikljucak za dovod primarnog fluida
3. Prikljucak za odvod primarnog fluida
4. Prikljucak za dovod sekundarnog fluida
5. Prikljucak za praznjenje
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu