Separator

Namena: Rezervoari koji se koriste u rashladnim postrojenjima mogu biti raličitih namena. Mogu da služe za skladištenje rashladnog medijuma ili za druge svrhe u procesu hlađenja. Kao radna materija se može koristiti amonijak ili razne vrste freona.
Mogu koristiti kao resiveri ili separatori radne materije ili odvajači ulja od radne materije.
Separatori imaju funkciju odvajanja gasne i tečne faze amonijaka.
 
Tehničke karakteristike: Rezervoari za rashladne fluide se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem.
Prema zahtevu naručioca moguće je izraditi rezervoare različitih oblika i namene. Rezervoari se isporučuju radionički zaštićeni temeljnom bojom.
 


Separator amonijaka
Priključci i otvori:
1. Otvor za reviziju
2. Priključak za odsisavanje separatora
3. Priključak za ispuštanje ulja
4. Priključak za regulaciju pritiska
5. Priključak za nivoregulator
6. Priključak za nivokaznu armaturu
7. Priključak za pumpu
8. Priključak za manometar
9. Priključak za termometar
10. Priključak za ventile sigurnosti
11. Taložnik, parni dom po potrebi
12. Ostalo po zahtevu
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu