Polazna | Proizvodi | Rezervoari za TNG | Bačve za Propan Butan

Bačve za Propan Butan

image

Namena: Bačve, izrađene po ovom standardu, služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše). Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima, a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja, ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija.
Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem.
Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M.Z2.250.
Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl.). Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).
Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida, prema JUS M.Z2.250, kao na slici.


Bačve za TNG
JUS M.Z2.250
Priključci i otvori:
1. Otvor za reviziju
2. Priključak za ventil sigurnosti
3. Priključak ventila za max. nivo punjenja
4. Priključak za tečnu fazu punjenje
5. Priključak za tečnu fazu povratni vod
6. Priključak za gasnu fazu punjenje
7. Priključak za gasnu fazu povratni vod
8. Priključak za drenažu
9. Magnetni pokazivac nivoa
10. Termometar
11. Manometar
12. Zaštitni poklopac armature
Tip TNG 150 B 250 B 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B
Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940
D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250
L mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370
ose oslonaca l1 mm 700 650 900 1500 1200 1700 2200
otvor za reviziju mm 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu