Polazna | Proizvodi | Rezervoari za TNG

Rezervoari za TNG

Rezervoari za podzemnu ugradnju

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko
[dalje]

Rezervoari za nadzemnu ugradnju

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko ...
[dalje]

Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG, izrađeni po ovom standardu, služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) u manjim ...
[dalje]
image

Bačve za Propan Butan

Namena: Bačve, izrađene po ovom standardu, služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše). Bačve se pretežno koriste u manjim ...
[dalje]

Prenosni i prevozni rezervoari

Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila, kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja ...
[dalje]
ukupno: 5 | prikazano: 1 - 5