Polazna | Proizvodi | Rezervoari za TNG | Prenosni i prevozni rezervoari

Prenosni i prevozni rezervoari

Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila, kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše).

Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem.
Oblik, glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. Moguća je i montaža rezervoara na vozilo.
Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl.). Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).
Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida, prema važećem tehničkom propisu, kao na slici.

pict1145_mala_784689840.jpg

Priključci i otvori:
1. Otvor za reviziju
2. Priključak za ventil sigurnosti
3. Priključak ventila za max. nivo punjenja
4. Priključak za tečnu fazu punjenje
5. Priključak za tečnu fazu povratni vod
6. Priključak za gasnu fazu punjenje
7. Priključak za gasnu fazu povratni vod
8. Priključak za drenažu
9. Magnetni pokazivac nivoa
10. Termometar
11. Manometar
12. Zaštitni poklopac armature
 
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu