Polazna | Proizvodi | Rezervoari za TNG | Rezervoari za nadzemnu ugradnju

Rezervoari za nadzemnu ugradnju

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji.

Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana.
Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem.
Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600.
Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju.
Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.


Kliknite na sliku za primer rezervoara
od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)
Priključci i otvori:
1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada
2. Priključak za ventil sigurnosti
3. Priključak za mehanički merač nivoa
4. Priključak za tečnu fazu potrošnja
5. Priključak za tečnu fazu povratni vod
6. Priključak za gasnu fazu povratni vod
7. Priključak za tečnu fazu punjenje
8. Priključak za gasnu fazu punjenje
9. Priključak za drenažu
10. Magnetni pokaziva
č nivoa
11. Termometar
12. Manometar

Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
Tip TNG 10 HN 20 HN 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN
Zapremina (m3) 10 20 30 60 100 150 200 250
D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400
L mm 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900
ose oslonaca l1 mm 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840
otvor za čišćenje 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu