Polazna | Proizvodi | Rezervoari za TNG | Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3

Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3

Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG, izrađeni po ovom standardu, služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima, manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja.

Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem.
Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542.
Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl.) renomiranih proizvođača (GOK, REGO ili drugi). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju.
Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom, prema propisima za skladištenje TNG-a, kao na slici.Rezervoar za TNG
za nadzemnu ugradnju 10000 lit
Priključci i otvori:
1. Otvor za reviziju
2. Priključak za ventil sigurnosti
3. Priključak za tečnu fazu potrošnja
4. Priključak za tečnu fazu povratni vod
5. Priključak za gasnu fazu povratni vod
6. Priključak za tečnu fazu punjenje
7. Priključak za gasnu fazu punjenje
8. Priključak za drenažu
9. Magnetni pokazivac nivoa
10. Termometar
11. Manometar

IMG_EN12542_mala_za_web_707907991.jpg

Rezervoar za TNG
za nadzemnu ugradnju 4850 lit
Priključci i otvori:
1. Priključak za
za tečnu fazu punjenje
2. Priključak za tečnu fazu potrošnja
3. Priključak za kombinovani ventil, gasna faza
4. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom
5. Priključak za gasnu fazu povratni vod
6.
Magnetni pokazivac nivoa
7. Priključak za drenažu

Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN 4680 (vidi tabelu)
Tip TNG 1.7 N 2.7 N 4.85 N 7.5 N 10 N 12 N
Zapremina
(lit)
1775 2700 4850 7500 10000 12000
D mm 1000 1250 1250 1500 1500 1600
L mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400
ose oslonaca
l1 mm
1550 1550 2000 3260 4660 4500
otvori za reviziju mm 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu