Polazna | Proizvodi | Skladištenja derivata nafte | Ležeći čelični rezervoar

Ležeći čelični rezervoar

Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta), a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.
 
Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0,5 bar, a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem.
Oblik, glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M.Z3.010, odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1).

Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 12285-2.

Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'), a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka.
Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca, zatim isporuka osnova za šahtu, komplet šahte za ukopavanje, anker traka, itd.
Svaki rezervoar, bez obzira na način ugradnje, je zaštićen od korozije. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje, a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14.000V. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti.
 
Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR - 50 N SRPS.M.Z3.010
LCR - ležeći čelični rezervoar, dimenzije rezervoara po SRPS.M.23.010
50 - zapremina rezervoara u m3
N - nadzemna ugradnja

 

Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D
-2 nadzemni ležeći čelični rezervoar, dimenzije rezervoara
50 - zapremina rezervoara u m3
2500 - pre
čnik rezervoara
B - tip B,
D - sa dvostrukim omota
čem

 

Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora, osnovom za šahtu, kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.

Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje.
 
 
 
 
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu