Polazna | Proizvodi | Skladištenja derivata nafte | Rezervoar sa grejačima

Rezervoar sa grejačima

Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje, mazuta, bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača, a nisu pod pritiskom većim od 0,5 bar.
 
Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika, izrađen od čeličnog lima S235JRG2, zavarivanjem. Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M.Z3.010. Na rezervoaru se izvode dva otvora. Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci, a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom, vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni, stedni i elektro grejači). Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č.1212) i demontažnog su tipa. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje, a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.14000 V.
Po zahtevu kupca, rezervoare postavljene iznad zemlje, zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija).

Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante:
- ukopani (U), SRPS.M.23.010
- poluukopani (PU), SRPS.M.Z3.026/i
- za nadzemnu ugradnju (N), SRPS.M.23.022
 
Primer za porudžbinu: RG - 20 4m2 P - U
RG - rezervoar sa grejačima
20 - zapremina rezervoara u m3
4m2 - grejna površina
P - podni grejac (P - podni, S - Stedni, E - elektrogrejač)
U - ukopani rezervoar
 
Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka.
 
1. otvor za reviziju
2. otvor za prelivni vod No40
3. podni grejač
4. ulaz grejnog medijuma
5. izlaz grejnog medijuma
6. odmuljni vod
7. stedni grejač
8. ulaz grejnog medijuma
9. izlaz grejnog medijuma
10. izlaz mazuta
11. elektro grejač
12. izlaz grejnog medijuma
13. otvor za punjenje R''
14. otvor za odzračivanje No40
 
 
 
Podni grejač
 
 
 
Štedni grejač
 
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu